Keydka Miisaaniyadda Qaranka

Keydka Miisaaniyadda Qaranka

XEERKA QOONDAHA MIISAANIYADDA 2016-KA      Download

XEERKA QOONDAHA KU NOQOSHADA MIISAANIYADDA 2015-KA   Download

APPROPRIATION ACT FOR 2016 BUDGET      Download

APPROPRIATION ACT FOR 2015 REVISED BUDGET  Download

Mini Budget Framework 2012                      Download

Budget Appropriation Act 2013                   Download

Approved Appropriation Act 2014                 Download